Regulamin

Regulamin sklepu Mia Design

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sklep Internetowy Mia Design, działający pod adresem www.miadesign.pl, którego właścicielem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MIA fashion agency Agnieszka Grelewicz, z siedzibą we Wrocławiu pod adresem Brzozowa 13a , NIP: 899 115 20 33, REGON: 022402336

§ 2.

Kontakt ze sklepem internetowym www.miadesign.pl możliwy jest poprzez adres mailowy: mia@miadesign.pl

ZAKUP I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§ 3.

1. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty kupna towaru, tj.złożenie zamówienia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu i jej przyjęcie przez sklep MIA DESIGN.

2. Złożenie zamówienia w sklepie MIA DESIGN jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego postanowień bez zastrzeżeń.

3. MIA DESIGN zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy dane podane przez klienta będą niepełne, nieprawidłowe lub okażą się nieprawdziwe.

§ 4. 

1. Znajdujący się na stronie internetowej sklepu system logowania zachowuje dane Kupujących potrzebne do wystawienia rachunku oraz dostarczenia towaru. Dane te są automatycznie umieszczone w formularzu przy następnym zamówieniu bez potrzeby ponownego ich wpisywania.

2. Dane, które zostaną podane podczas procesu rejestracji w naszym sklepie są chronione i nie będą w żaden sposób udostępnione innym osobom oraz firmom.

3. Kupujący po dokonaniu procesu logowania ma dostęp do swoich danych i w każdej chwili może je modyfikować.

4. Korzystanie z witryny sklepu internetowego MIA DESIGN oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i danych firmy do celów marketingowych przez MIA DESIGN zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 002 r. Nr 101 poz. 926 wraz z późniejszymi zmianami).

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

§ 5.

1. Wpłaty za zakupiony towar należy dokonać w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2. Wpłaty można dokonać poprzez:

Zwykły przelew 

ING Bank Śląski 72 1050 1575 1000 0092 1318 0475

lub 

Szybki przelew ONLINE

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

3. Brak wpływu należności za zmówienie w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia, skutkuje jego anulowaniem.

§ 6.

1. Czas przygotowania I dostawy zamówienia jest podany na stronie produktu i jest liczony od otrzymania przelewu na nasze konto bankowe.

2. Przesyłka jest wysyłana Kurierem na wskazany przez zamawiającego adres.

§ 7.

1. Cena za towar jest wiążąca obie strony od momentu złożenia zamówienia i nie zawiera ona kosztów przesyłki w kwocie: 16,50 PLN (Polska) 60,00 PLN (Unia Europejska), które należy doliczyć.

2. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym MIA DESIGN są podane w złotych polskich.

3. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę.

ANULOWNIE ZAMÓWIENIA / ZWROT TOWARU

§ 8. 

1. Istnieje możliwość anulowania zamówienia w terminie 1 dnia od jego złożenia.

2. Anulować zamówienie można wyłącznie w formie elektronicznej wysyłając maila na adres: mia@miadesign.pl

§ 9.

1. Kupujący może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie na adres mailowy: mia@miadesign.pl Po złożeniu oświadczenia prosimy o odesłanie produktów na adres sklepu: MIA DESIGN, Monika Grelewicz, ul. Brzozowa 13a, 52-129 Wrocław , z dopiskiem: ZWROT w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania przesyłki. Sklep nie odpowiada na wysłane zgłoszenie zwrotu, jest to jedynie informacja podglądowa.

2. Koszty związane ze zwrotem towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi kupujący.

3. Wpłacona kwota podlega zwrotowi w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwróconych produktów, na rachunek z którego płatność została dokonana.

4. Procedura zwrotu dotyczy produktu, który nie nosi śladów użytkowania (np. przybrudzenia, zapachu, przetarcia, rozciągnięcia itp.) spowodowane użytkowaniem produktu przez kupującego. Produkt powinien posiadać wszystkie oryginalnie przymocowane etykietki i znajdować się w nienaruszonym opakowaniu

5. Procedura zwrotu nie dotyczy produktów wykonanych specjalnie na wymiar Klienta.

REKLAMACJA I WYMIANA TOWARU

§ 10.

1. W przypadku niewłaściwego rozmiaru istnieje możliwość wymiany na inny rozmiar dostępny w sklepie internetowym www.miadesign.pl

2. Zamiar wymiany należy zgłosić w terminie do 3 dni od otrzymania przesyłki wysyłając maila na adres: mia@miadesign.pl. Po przesłaniu maila, prosimy o odesłanie produktu na adres sklepu internetowego: MIA DESIGN Monika Grelewicz, ul.Brzozowa 13a, 52-129 Wrocław z dopiskiem: WYMIANA

3. Po dokonaniu zgłoszenia wymiany, towar należy wysłać POCZTĄ POLSKĄ w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

4. Produkty do wymiany przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

5. Procedura wymiany dotyczy tylko towarów będących w stanie nienaruszonym tzn. towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi została dostarczony.

6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

7. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu (jeżeli był dołączony) oraz z załączoną opłatą za koszty przesyłki zwrotnej w wysokości 15.00 PLN / Poczta Polska.

8. Przekroczenie w/w terminów będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.

9. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową bądź towaru uszkodzonego, należy zastosować procedurę REKLAMACJI. Prosimy przesłanie maila na adres: mia@miadesign.pl. Po przesłaniu maila, prosimy o odesłanie produktu na adres sklepu: MIA DESIGN Monika Szermanowicz, ul.Brzozowa 13a,52-129 Wrocławiu wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Sklep nie odpowiada na wysłane zgłoszenie reklamacyjne, jest to jedynie informacja podglądowa.

10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki od Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

§ 11.

1. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób, dobre obyczaje lub treści powszechnie uznanych za obelżywe.

§ 12. 

1. W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.